כללי


משרד אורי דהן ושות' מתמחה בייעוץ כלכלי ועסקי. למשרד מוניטין מקצועי, דיסקרטי, דינאמי, אמין ואובייקטיבי. המשרד מבצע עבודות ומלווה באופן שוטף מגוון רחב של לקוחות, לרבות חברות, גופים ציבוריים, עמותות וכד'.

המשרד עוסק במגוון תחומי פעילות בנושאים כלכליים ועסקיים: עבודות מחקר כלכלי, עבודות אסטרטגיות מגוונות לגופים ציבוריים, משרדי ממשלה ולסקטור הפרטי, תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים, עבודות כלכליות בתחומי התחדשות עירונית ומגוון עבודות בתחומי הנדל"ן, בדיקות התכנות וכדאיות כלכליות במגוון תחומים עם דגש לתחומי נדל"ן, סקירות ענפיות וניתוח מגמות ענפי, מסמכי מדיניות, תכניות עסקיות, הערכות שווי לחברות ולפרויקטים, ליווי הליכי מיזוג ורכישת חברות, תיקים למשקיעים, צירוף שותפים ופירוק שותפויות, עבודות מחקר עסקיות, הכנה והצגת מצגות עסקיות, חוות דעת מומחה לתביעות משפטיות ולתהליכי פישור/גישור, טיפול בהיבטים הכלכליים של צווי הקפאת הליכים והסדרי נושים לבתי משפט, טיפול בקבלת הטבות מדינה במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, הקרן לעידוד השיווק לחו"ל, הרשות לחדשנות ועוד, גיוסי מימון ממשקיעים, בנקים ונותני אשראי אחרים, בחינת יכולת החזר וסיכון מקבלי אשראי ועוד.


  יעוץ וליווי לסקטור הפרטי


סיוע וליווי למגוון עסקים וחברות - בתחומי הניהול, השיווק, התפעול הפיננסי והמימוני, פיתוח עסקים, תכנון ויישום אסטרטגיה עסקית ושיווקית, ניהול הכספים, ניהול מערך המידע הפיננסי, תכנון וסיוע אופרטיבי בביצוע תכניות שיקום, הבראה ופיתוח, הגדרה והטמעת נהלי עבודה בכלל לרבות נהלי עבודה שיווקיים ונהלי עבודה פיננסיים וממוחשבים, תכנון אסטרטגי ואיתור נקודות תורפה אסטרטגיות, וכד'.

למוסדות ולחברות גדולות ובינוניות אנו מציעים גם סיוע בתכנון תקציבי ותזרימי, בקרה תקציבית ותזרימית, בניית מודלים ממוחשבים לתכנון ולבקרה, תמחור פעילויות הארגון, בקרה תמחירית ובמודלים תמחיריים, בדיקות כדאיות תוך שילוב אופטימאלי של יעדים כלכליים עם יישום מטרות הארגון וסיוע בתכנונם ובהטמעתם.


  עבודה עם הסקטור הציבורי וגופים ציבוריים


יעוץ וליווי במגוון תחומים, עבודות מחקר מגוונות ומקיפות, בחינות כדאיות מנקודות ראות הסקטור הציבורי או הגוף השלטוני לעומת הסקטור הפרטי, מתן חוות דעת לשאלות כלכליות הכרוכות בהפעלת מדיניות ציבורית, קידום, הכוונה וניהול פיננסי של פרוייקטים מורכבים, סיוע בתכנון בהכנה, בהצגה ובמעקב אחר ביצוע ובקרה של תקציבים, הכנת מצגות והצגתן בפני מקבלי החלטות.


  עבודת מחקר וניתוח כלכלי


המשרד מבצע מגוון עבודות מחקר וסקירות כלכליות ועסקיות ברמות מאקרו כלכליות וברמות ענפיות, בחינת מאפיינים כלכליים למבנה ענפים ושווקים, ניתוח כלכלי של תהליכים, תכנון וניתוח הצדדים הכלכליים בפרוייקטים שונים בביצוע, ניתוחים מימוניים, ניתוח וטיפול בנושאים הקשורים בתעריפי שירותים שונים.

בונה אתרים אתר-טוב