המשרד צבר ידע וניסיון במגוון רחב של עבודות
מול מאות לקוחות מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי.

להלן אפיון כמותי להתפלגות פעילות המשרד בחתכים שונים.
בתחתית העמוד קישור לרשימות מייצגות של לקוחות / עבודות מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי (קובצי PDF):


 

יש להמתין מעט לעליית הרשימות המייצגות של הלקוחות (כיוון שלצורך הטעינה נפתחת במקביל תוכנת PDF)

להורדת קורא PDF :


בונה אתרים אתר-טוב