חוות דעת כלכליות, מחקר כלכלי, עבודות כלכליות, עסקיות ופיננסיות

   
התמחות עומק בביצוע מגוון הערכות שווי כלכליות לחברות ולפרויקטים 
מחקר כלכלי, עבודות אסטרטגיות, תכניות מתאר, סקירות ותחזיות - כלכליות ופיננסיות עבור גופים ציבוריים, ממשלתיים, סקטור פרטי,
חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים, ליווי הליכים משפטיים, ליווי הליכי גישור ופישור ועוד.
מבחני כדאיות, מבחני התכנות כלכלית, בדיקות כדאיות כלכלית
תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים, עבודות כלכליות בתחומי התחדשות עירונית, עבודות מגוונות בתחומים הנדל"ן
חוו"ד כלכליות עסקיות על חברות ופרויקטים לגופים מוסדיים ופרטיים
תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים, עבודות כלכליות בתחומי התחדשות עירונית
ניתוחים כלכליים ענפיים ובחינת מאפיינים כלכליים למבנה שווקים
   

 השקעות וגיוס הון, אשראי ומענקים

   
ייצוג משקיעים - הכנת תיקי משקיעים למגוון חברות ופרויקטים וליווי הליכי גיוס הון
תמחור הון ובחינה מימונית של השקעות ופרויקטים
הערכה פיננסית לכדאיות השקעות, ליווי הליכי השקעות מורכבות
חוות דעת, הערכות שווי, ל-ליווי הליכי רכישה ומיזוג, הכנה והגשת מצגות כלכליות ועסקיות למשקיעים
כלי סיוע, מסלולי סיוע, תמריצי מדינה (מענקים ואשראי), תמריצים מגופים ציבוריים אחרים ועוד
בין מקורות המימון נכללים : קרן לעסקים בערבות מדינה , קרנות הסוכנות היהודית, קרן לעידוד השיווק לחו"ל, קרנות הרשות לחדשנות ועוד.
   

 ייעוץ וליווי עסקי ופיננסי לחברות פרטיות ולגופים ציבוריים

   
ליווי חברות ועסקים בתהליכי פיתוח עסקי, צמיחה ושיקום
הכנת תכניות עסקיות וליווי ישומן, תכנון, גיבוש ויישום אסטרטגיה עסקית, תוכניות פיתוח שיווקי וישומו,
ליווי הליכי פירוק וכינוס נכסים, ליווי הליכי מו"מ ופישור במחלוקות עסקיות
ליווי במסלולי הסיוע השונים של המדינה ושל גופים ציבוריים אחרים
תכנון כלכלי ופיננסי וסיוע בקידום וניהול פרויקטים מורכבים, תמחיר, תכנון ובקרה תקציבית
בקרה פנים ארגונית, פיתוח, ניסוח ויישום נהלי עבודה
   
פעילויות אחרות
   
ניסיון רב ומגוון  בניהול, כחברים פעילים, כיועצים מלווים - בחברות, ובהנהלות תאגידים (דירקטוריונים)
בניית מערכי הרצאות ותוכניות לימוד, מתן הרצאות והדרכות במגוון נושאים כלכליים ועסקיים - ניהול, פיתוח עסקי ושיווקי, פיננסים, נהלים ועוד.
כתבות תחקיר כלכליות  לכתבי עת כלכליים ופיננסיים, לעיתונות, למגזינים מקצועיים במגוון נושאים

בונה אתרים אתר-טוב